Het Team

Omdat het om mensen gaat is alles binnen Vertrouwenspersonen Ermelo gericht op een persoonlijke aanpak. 
Zoals het adviseren bij het maken van werkbare afspraken over gewenste omgangsvormen en 1 op 1 gesprekken als luisterend oor met een medewerker.

Het vaste team van Vertrouwenspersonen Ermelo bestaat uit twee personen. Om maatwerk te kunnen leveren beschikt Vertrouwenspersonen Ermelo over een professioneel netwerk van externe vertrouwenspersonen binnen de regio en zijn onze opleiders ook onze sparringpartners. Medewerkers van Vertrouwenspersonen Ermelo zijn geïnstrueerd en voldoen aan de wettelijke verplichting ‘verwerking persoonsgegevens en geheimhouding’.

Madelon Slagboom

Voor een goed gesprek en passend advies

Madelon is initiatiefneemster van Vertrouwenspersonen Ermelo en partner van Arbo Select. Madelon is extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Met een achtergrond als verpleegkundige in de zorg, aangevuld met de opleiding tot psychosociaal therapeut vormt dit een solide basis om als vertrouwenspersoon bedrijven te kunnen ondersteunen. Medewerkers zijn het meest kostbare binnen een organisatie. 

Door een steeds krappere arbeidsmarkt worden vacatures minder snel ingevuld waardoor de werkdruk stijgt bij de medewerkers. Binnen de Arbowet is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een belangrijk thema. Omdat inmiddels een op de vijf ziekmeldingen PSA gerelateerd is dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden om deze enorme aantallen te verminderen en waar mogelijk zien te voorkomen. Door een goed beleid op te stellen en duidelijke voorlichting te geven is er veel leed en hoge kosten te voorkomen. Werkplezier, voldoening en een hoge productiviteit kunnen prima samen op een veilige werkplek met heldere afspraken. 

Opleiding en bijscholing worden verzorgd door Marcel van Oss van van Oss en partners te Den Bosch.

Hans Slagboom

Zicht op ongewenste omgangsvormen

Hans is eigenaar van Arbo Select en gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. Hans is een generalist op het gebied van arbeidsveiligheid. Om goed zicht te hebben op mogelijke risico’s waaronder PSA is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een must. Niet voor niets is het daarom wettelijk verplicht deze uit te voeren als een bedrijf personeel in dienst heeft. Een goed opgestelde RI&E waarbij medewerkers betrokken zijn en vrijuit hebben kunnen praten over wat er nodig is om een veilige werkplek te garanderen verkleind de kans op ziekte verzuim, en niet onbelangrijk: betrokkenheid is een belangrijk basis ingrediënt voor  gezonde samenwerking. 

Sinds 2012 vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Opleiding en bijscholing worden verzorgd door Drs. Adrienne Hubert van Hubert Consulting te Leiden. 

Vertrouwenspersonen
Ermelo
Postbus 192
3850 AD Ermelo

Vertrouwenspersonen Ermelo 

 onderdeel van

06-28 171 799

Vertrouwenspersonen Ermelo ©2021