zorg voor een goed en veilig werkklimaat

Ongewenste omgangsvormen kunnen in elke organisatie voorkomen. Medewerkers kunnen te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Als dit gebeurt voelen ze zich minder prettig op hun werk of zelfs onveilig. Het kan leiden tot stress, functioneringsproblemen, psychosomatische klachten en zelfs langdurig ziekteverzuim.

De beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon helpt bij het voorkomen en beperken van dergelijke klachten.

externe vertrouwenspersoon

Als werkgever kunt u ons inhuren als externe vertrouwenspersoon. Zo biedt u uw medewerkers heel concreet hulp én krijgt u zelf beter zicht op eventuele problemen in uw organisatie. Ook voldoet u hiermee al voor een belangrijk deel aan de wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting.

Vertrouwenspersonen zorgen voor de opvang van medewerkers die ongewenst gedrag melden, en ondersteun hen bij het oplossen van hun klachten. Als het kan in de informele sfeer en waar nodig langs formele weg.

Medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen kunnen telefonisch of via de mail contact met ons opnemen. In overleg met de medewerker kijken we of telefonisch contact voldoende is of dat het wenselijk is om een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken.

Vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsverplicht en zullen geen actie ondernemen zonder toestemming van de medewerker.

Als werkgever ontvangt u, 1 keer per jaar, een geanonimiseerd overzicht van het aantal en de aard van de meldingen en klachten en van de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Indien aan de orde, worden trends benoemd en wordt advies gegeven over knelpunten in het beleid.

kwaliteit vertrouwenspersoon

Het werk van een vertrouwenspersoon is een specialisme. Het gaat bij meldingen vaak om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en soms staan reputaties en loopbanen op het spel.

We zijn opgeleid en volgen jaarlijks bijscholingen. Naast up-to-date kennis komen specialistische kennis vanuit vakgebieden als Psychosociaal Therapeut, verpleegkundige en rouw- en verliescoach goed van pas als vertrouwenspersoon.

 

nog even op een rij

wat levert de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon de organisatie op?

Voldoen aan wettelijke verplichting

Plezieriger en gezonder werkklimaat, wat een gunstig effect op motivatie en prestatie heeft.

Minder ziekteverzuim.

Managementinformatie: inzicht in problematiek/trends op het gebied van ongewenste omgangsvormen en waar mogelijk advies over knelpunten in het beleid.

Bent u geïnteresseerd, dan kunnen we een afspraak maken om informatie uit te wisselen en onze samenwerking te bespreken. Wanneer we voor uw organisatie als vertrouwenspersoon gaan werken, bekijken we samen op welke manier de vertrouwenspersoon het best kan worden geïntroduceerd en hoe we de vertrouwenspersoon bekend maken aan de medewerkers.

Je kunt ons tijdens kantooruren bereiken; telefonisch, met een appje of via de mail voor het maken van een afspraak. Dit kan een telefonische of een persoonlijke afspraak worden, wat jou uitkomt. Bij hoge uitzondering kan je doorgeschakeld worden naar ons antwoordapparaat, spreek dan vooral in en nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

hoe gaan we te werk?

 • Allereerst bieden we je een luisterend oor
 • Er is ruimte voor je verhaal en gevoelens
 • Het gesprek is vertrouwelijk
 • wij sta naast je
 • Jij hebt de regie
 • Jij hoeft niet iets te doen
 • we nemen het probleem niet over
 • we gaan mogelijke oplossingen samen in kaart brengen
 • We zetten de voor- en nadelen op een rijtje bij een mogelijke actie
 • we helpen je bij het maken van een passende keuze. Dat kan ook niets zijn, je hart luchten kan al enorm helpen
 • we begeleiden je tijdens het gehele proces

geheimhoudingsplicht

Wij als externe vertrouwenspersonen werken niet binnen jouw organisatie.
We vallen niet onder jouw leidinggevende en zijn geen verantwoording verschuldigd.
Jouw naam zal door ons aan niemand bekend gemaakt worden.
Wel schrijven we voor jouw organisatie een jaarverslag waarin we geheel geanonimiseerd aangeven hoeveel casussen we behandeld hebben en wat globaal de inhoud is geweest.
Het doel hiervan is dat de organisatie zo nodig gericht beleid kan gaan voeren op het voorkomen van vormen van ongewenst gedrag.

 

Wil je meer weten over hoe een vertrouwenspersoon werkt, kijk dan eens naar dit filmpje:

uitleg vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Ermelo
Postbus 192
3850 AD Ermelo

Vertrouwenspersonen Ermelo 

 onderdeel van

06-28 171 799

Vertrouwenspersonen Ermelo ©2021