zorg voor een goed en veilig werkklimaat

Ongewenste omgangsvormen kunnen in elke organisatie voorkomen. Medewerkers kunnen te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Als dit gebeurt voelen ze zich minder prettig op hun werk of zelfs onveilig. Het kan leiden tot stress, functioneringsproblemen, psychosomatische klachten en zelfs langdurig ziekteverzuim.

De beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon helpt bij het voorkomen en beperken van dergelijke klachten.

externe vertrouwenspersoon

Als werkgever kunt u mij inhuren als externe vertrouwenspersoon. Zo biedt u uw medewerkers heel concreet hulp én krijgt u zelf beter zicht op eventuele problemen in uw organisatie. Ook voldoet u hiermee al voor een belangrijk deel aan de wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting.

Als vertrouwenspersoon zorg ik voor de opvang van medewerkers die ongewenst gedrag melden, en ondersteun hen bij het oplossen van hun klachten. Als het kan in de informele sfeer en waar nodig langs formele weg.

Medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen kunnen telefonisch of via de mail contact met mij opnemen. In overleg met de medewerker kijk ik of telefonisch contact voldoende is of dat het wenselijk is om een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken.

Als vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingsverplichting en zal geen actie ondernemen zonder toestemming van de medewerker.

Als werkgever ontvangt u, 1 keer per jaar, een geanonimiseerd overzicht van het aantal en de aard van de meldingen en klachten en van de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Indien aan de orde, worden trends benoemd en wordt advies gegeven over knelpunten in het beleid.

kwaliteit vertrouwenspersoon

Het werk van een vertrouwenspersoon is een specialisme. Het gaat bij meldingen vaak om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en soms staan reputaties en loopbanen op het spel.

Ik ben opgeleid door Van Oss & Partners in Den Bosch en volg jaarlijks bijscholingen. Naast mijn up-to-date kennis komen mijn opleiding Psychosociaal Therapeut en verpleegkundige achtergrond mij goed van pas als vertrouwenspersoon.

Hiernaast ben ik lid van de LVV = Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

nog even op een rij

wat levert de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon de organisatie op?

Voldoen aan wettelijke verplichting

Plezieriger en gezonder werkklimaat, wat een gunstig effect op motivatie en prestatie heeft.

Minder ziekteverzuim.

Managementinformatie: inzicht in problematiek/trends op het gebied van ongewenste omgangsvormen en waar mogelijk advies over knelpunten in het beleid.

Bent u geïnteresseerd, dan kunnen we een afspraak maken om informatie uit te wisselen en onze samenwerking te bespreken. Wanneer ik voor uw organisatie als vertrouwenspersoon ga werken, bekijken we samen op welke manier de vertrouwenspersoon het best kan worden geïntroduceerd en hoe we mijn naam, telefoonnummer en e-mail adres bekend maken aan de medewerkers.

Je kunt me
Je kunt me tijdens kantooruren bereiken; telefonisch, met een appje of via de mail voor het maken van een afspraak. Dit kan een telefonische of een persoonlijke afspraak worden, wat jou uitkomt. Mocht ik telefonisch niet direct bereikbaar zijn, spreek dan vooral in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. 

hoe ga ik te werk?

 • Allereerst bied ik je een luisterend oor
 • Er is ruimte voor je verhaal en gevoelens
 • Het gesprek is vertrouwelijk
 • Ik sta naast je
 • Jij hebt de regie
 • Jij hoeft niet iets te doen
 • Ik neem het probleem niet over
 • Ik ga niet oplossen, niet bemiddelen, wel; mogelijke oplossingen samen in kaart brengen
 • We zetten de voor- en nadelen op een rijtje bij een mogelijke actie
 • Ik help je bij het maken van een passende keuze. Dat kan ook niets zijn, je hart luchten kan al enorm helpen
 • Ik begeleid je tijdens het hele proces

ik heb geheimhoudingsplicht

Als extern vertrouwenspersoon, werk ik zelf niet binnen jouw  organisatie.
Ik heb geen leidinggevende aan wie ik verantwoording verschuldigd ben.
Jouw naam zal door mij aan niemand bekend gemaakt worden.
Wel schrijf ik voor jouw organisatie een jaarverslag waarin ik geheel geanonimiseerd aangeef hoeveel casussen ik behandeld heb en wat globaal de inhoud is geweest.
Het doel hiervan is dat de organisatie zo nodig gericht beleid kan gaan voeren op het voorkomen van vormen van ongewenst gedrag.

 

Wil je meer weten over hoe een vertrouwenspersoon werkt, kijk dan eens naar dit filmpje:

uitleg vertrouwenspersonen

 

Vertrouwenspersonen
Ermelo
Sportlaan 112
3851CJ Ermelo

 

Vertrouwenspersonen Ermelo 

 onderdeel van

Vertrouwenspersonen Ermelo ©2018 | Webdesign door Paul Hendriksen