Omdat iedereen uniek is

Werkwijze

 

werkwijze

De externe vertrouwenspersonen van Vertrouwenspersonen Ermelo leveren maatwerk.

Ons netwerk gebruiken wij om u een optimaal advies te geven en uw medewerkers een uitstekende begeleiding.

Wij consulteren elkaar en zetten in de dienstverlening de deskundigheid en ervaring in van alle deelnemende vertrouwenspersonen.

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

 

 • Eerste opvang, advies en begeleiding bij klachten

 • Informatie en voorlichting

 • Ontwikkeling van beleid ongewenste omgangsvormen

 • Opstellen van klachtenprocedures en regelingen

 • Onafhankelijk onderzoek

 • (Lid) Klachtencommissie

kennismaking

In een oriënterend gesprek geeft u uw wensen en verwachtingen aan en krijgt u informatie.

Vertrouwenspersonen Ermelo stelt vervolgens een overeenkomst op, in aansluiting op het bestaande beleid en uw wensen.

U ontvangt deze geheel vrijblijvend en geeft uw reactie.

 

 

voordelen externe vertrouwenspersoon

 • Onafhankelijk
 • Snel bereikbaar
 • Vervanging bij afwezigheid
 • Collegiaal overleg
 • Ruime ervaring in gespreksvoering
 • Gecertificeerd door de LVVV
 • Intervisie beroepsgenoten
 • Jaarlijks bijscholing

Klachtencommissie

Ongewenst gedrag

Als u een klacht ontvangt over ongewenst gedrag, voorkomt u schade als u de klacht snel en zorgvuldig behandelt. Naast de aanstelling van een vertrouwenspersoon is het van groot belang dat u over een klachtencommissie beschikt die professioneel en deskundig werkt. Voor de samenstelling van een klachtencommissie kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden. Belangrijk is dat deze commissie over voldoende deskundigheid op juridisch en psychosociaal/gedragskundig gebied beschikt. Ook dient u aandacht te besteden aan de onafhankelijkheid van de verschillende leden van de commissie.

U kunt bij ons terecht. U kunt ons vragen om advies, om een klachtencommissie samen te stellen of om te participeren in een klachtencommissie. De ervaren vertrouwenspersonen in ons netwerk  zijn opgeleid tot lid van een klachtencommissie. U kunt hen inhuren als vast lid van uw klachtencommissie, maar ook als plaatsvervangend lid of op afroep. Uw klachtenprocedure is uitgangspunt voor de klachtencommissie. Als u hier niet over beschikt, kunnen wij u ook hierbij behulpzaam zijn. 

instellen klachtencommissie

samenstelling

Een klachtencommissie bestaat doorgaans uit een voorzitter, een secretaris en minimaal één ander lid.

expertise

Het is wenselijk dat tenminste één lid over de benodigde arbeid juridische kennis beschikt. Voor de overige leden is het van belang dat zij enige ervaring hebben met klachtafhandeling, incidentonderzoek en begeleiding van klagers en aangeklaagden.

onafhankelijk

Een klachtencommissie heeft het meeste draagvlak als in ieder geval de voorzitter  onafhankelijk is van de organisatie. Ook de andere leden kunnen externen zijn.

Vertrouwenspersonen
Ermelo
Postbus 192
3850 AD Ermelo

Vertrouwenspersonen Ermelo 

 onderdeel van

06-28 171 799

Vertrouwenspersonen Ermelo ©2021